Khuyến mãi

THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

- NGÂN HÀNG MB BANK CN SÓC TRĂNG

-SỐ TK : 6700 101 562 003

-TÊN TK : QUÁCH PHAN TUẤN

-NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CN SÓC TRĂNG

-SỐ TK : 0321 000 866 804

-TÊN TK : QUÁCH PHAN TUẤN

 

 

 

Thu gọn